INSTRUKCJA MONTAŻU CYLINDRA

 1. Przed montażem nowego cylindra dokładnie sprawdź stan łożysk głównych oraz łożysk korbowodu, w razie potrzeby wymień na nowe.
 2. Komora korbowa powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń mogących po uruchomieniu silnika uszkodzić tłok i tuleje cylindra.
 3. Przed montażem nowy cylinder należy dokładnie umyć.
 4. Przy zakładaniu pierścieni zwróć uwagę, aby pasowały swoim profilem do rowków w tłoku. Jeśli w komplecie występuje sprężynka dystansowa, należy umieścić ją w rowku pierścieniowym pod dolnym pierścieniem.
 5. Montując tłok na korbowodzie należy zwrócić uwagę na staranne umieszczenia zabezpieczeń sworznia w rowkach oraz na kierunek strzełki wybitej na denku tłoka (powinna być skierowana w stronę okna wylotowego cylindra).
 6. Starannie zamontuj zabezpieczenia sworznia, unikając ich zgniecenia.
 7. Przy montażu nie używaj siły ani nie wywieraj nacisku na żaden z elementów silnika.
 8. Przed montażem tłoka kanały w cylindrze należy ogradować - zaokrąglić za pomocą pilnika.
 9. Przystępując do montażu tłoka, nasmaruj ścianki cylindra olejem.
 10. Podczas wsuwania tłoka do cylindra zwróć uwagę na odpowiednie rozmieszczenie pierścieni tłokowych. Zamki pierścieniowe powinny pokrywać się z kołkami zabezpieczającymi.
 11. Po założeniu cylindra należy przekręcić wałem korbowym żeby sprawdzić, czy tłok bez przeszkód porusza się w cylindrze.
 12. Na górną płaszczyznę cylindra zakładamy uszczelkę głowicy i głowicę, a następnie dokręcamy nakrętki głowicy kolejno po przekontnej z momentem 1 - 1,2 Nm.
 13. Montując cylinder o zwiększonej pojemności należy wymienić świece zapłonową na "zimniejszą".UWAGA!!!
Przed uruchomieniem silnika sprawdź czystość wkładu powietrza i szczelność jego obudowy.

Gąbkowy filtr powietrza powinien być nasączony specjalnym olejem.

Po przejechaniu pierwszych 20-30km wymontuj świecę zapłonową i na podstawie koloru jej elektrod, dokonaj analizy składu mieszanki (zbyt jasny lub zbyt ciemny ich kolor wskazuje na nieprawidłową jego regulację. tutaj znajdziesz inne powody uszkodzeń świec). W przypadku montażu cylindra o powiększonej pojemności może okazać się konieczna wymiana dyszy gaźnika na dysze o większej przepustowości lub na gaźnik o większej średnicy gardzieli. Okres docierania, cylindra wynosi min. 500km. Również po okresie docierania unikaj pokonywania dłuższych odcinków drogi z maksymalną prędkością. Jazda z przepustnicą w pełni otwartą jest dopuszczalna tylko na krótkich odcinkach. Do bezawaryjnej eksploatacji zestawu niezbędne jest stosowanie markowych olejów w pełni syntetycznych.